Máy Test Mạng
quảng cáo
Kìm mạng
Patch cord
nguồn
hub
tay game
bộ chia

dây nhảy quang Single mode, Multimode OM2,Om3,OM4 chất lượng, dây nhảy quang

 DÂY NHẢY QUANG SINGLE MODE, DÂY NHẨY QUANG MULTI MODE OM2,OM3,OM4 CHÍNH HÃNG 

Dây nhẩy quang là một phần quan trọng trong các hệ thống truyền thông quang học. Nó được sử dụng để kết nối các thiết bị truyền tín hiệu quang học như máy chủ, switch, router, thiết bị thu phát quang, ...

Dây nhẩy quang single mode:

Dây nhẩy quang single mode được sử dụng để truyền tín hiệu quang học ở chế độ đơn chế độ và có đường kính lõi quang nhỏ (chỉ khoảng 9-10 micron). Dây nhẩy quang single mode được thiết kế để truyền tải tín hiệu quang học trong khoảng cách rất xa mà không bị mất tín hiệu. Dây nhẩy quang single mode thường được sử dụng trong các ứng dụng đòi hỏi tốc độ truyền tải cao và khoảng cách truyền tải xa.

Dây nhẩy quang multi mode:

Dây nhẩy quang multi mode có đường kính lõi quang lớn hơn so với dây nhẩy quang single mode (thường là 50 micron hoặc 62.5 micron). Dây nhẩy quang multi mode được sử dụng để truyền tín hiệu quang học ở chế độ đa chế độ. Các loại dây nhẩy quang multi mode phổ biến gồm OM2, OM3 và OM4.

Dây nhẩy quang Multi mode OM2: Dây nhẩy quang Multi mode OM2 được thiết kế để truyền tải tín hiệu quang học trong khoảng cách ngắn (từ vài trăm đến vài nghìn mét) và có tốc độ truyền tải dữ liệu cao.

Dây nhẩy quang Multi mode OM3: Dây nhẩy quang Multi mode OM3 được thiết kế để truyền tải tín hiệu quang học trong khoảng cách trung bình (từ vài nghìn đến vài chục nghìn mét) và có tốc độ truyền tải dữ liệu cao hơn so với OM2.

Dây nhẩy quang Multi mode OM4: Dây nhẩy quang Multi mode OM4 được thiết kế để truyền tải tín hiệu quang học trong khoảng cách xa (từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn mét) và có tốc độ truyền tải dữ liệu cao hơn so với OM3.

Các loại dây nhẩy quang multi mode này thường được sử dụng trong các mạng truyền thông trong nội bộ tòa nhà hoặc các khu vực có khoảng cách truyền tải ngắn hơn so với dây nhẩy quang single mode

 
Thiết kế và phát triển website bởi kenhdichvu.vn